حذف همه

نان

بربری سنتی
بربری سنتی
17,000تومان
پنجه بادام
پنجه بادام
37,400تومان
کلوچه فومن
کلوچه فومن
12,000تومان
گاتا نارگیل
گاتا نارگیل
55,000تومان
گاتا انجیر
گاتا انجیر
55,000تومان
شیرمال صدفی
شیرمال صدفی
14,000تومان
سبوس بیضی
سبوس بیضی
20,300تومان
نان کتوژنیک
نان کتوژنیک
68,000تومان
تست صبحانه
تست صبحانه
35,000تومان
تست چندغله
تست چندغله
35,000تومان
ساندویچی کنجدی
ساندویچی کنجدی
15,000تومان
شیرمال سیترول
شیرمال سیترول
28,200تومان
تست امگا3
تست امگا3
35,000تومان
تست سبوس
تست سبوس
35,000تومان
نان ساندویچی ساده
نان ساندویچی ساده
13,000تومان
خمیر پیتزا
خمیر پیتزا
9,500تومان
سنگک سبوس دار
سنگک سبوس دار
17,000تومان
جو خشک شوید
جو خشک شوید
143,000تومان
نان پنجه تخمه
نان پنجه تخمه
33,000تومان
تست سزار ساده
تست سزار ساده
28,000تومان
کروسان ساده
کروسان ساده
19,800تومان
کروسان شکلاتی
کروسان شکلاتی
34,990تومان
سیمیت شکلاتی
سیمیت شکلاتی
26,000تومان
سیمیت ساده
سیمیت ساده
25,000تومان
آچما کره ای
آچما کره ای
24,000تومان
بربری فرانسه کنجدی
بربری فرانسه کنجدی
20,000تومان
بربری فطیری زنجبیلی
بربری فطیری زنجبیلی
25,000تومان
گاتا گردویی
گاتا گردویی
55,000تومان
تست میکر
تست میکر
35,000تومان
تست سزار جو
تست سزار جو
28,000تومان
تست جو سیاه
تست جو سیاه
35,000تومان
شیرمال گل
شیرمال گل
28,900تومان
شیرمال گیسو
شیرمال گیسو
25,000تومان
اتریشی توت فرنگی
اتریشی توت فرنگی
38,500تومان
جو فطیری
جو فطیری
16,000تومان
شیرمال شکلاتی
شیرمال شکلاتی
23,500تومان