حذف همه

فست فود

پیتزا دیکاپریو
پیتزا دیکاپریو
130,000تومان
پیتزا چیکن پستو
پیتزا چیکن پستو
135,000تومان
پیتزا فونگی
پیتزا فونگی
110,000تومان
سالاد کلم
سالاد کلم
17,000تومان
فیله سوخاری (3تکه)
فیله سوخاری (3تکه)
152,000تومان
آب معدنی
آب معدنی
5,000تومان
نوشابه کوکا
نوشابه کوکا
16,000تومان
نوشابه فانتا
نوشابه فانتا
16,000تومان
نوشابه اسپرایت
نوشابه اسپرایت
16,000تومان
فیله سوخاری 2تکه
فیله سوخاری 2تکه
140,000تومان
فیله سوخاری 4تکه
فیله سوخاری 4تکه
168,000تومان
سیب زمینی تنوری
سیب زمینی تنوری
94,000تومان
سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
52,000تومان
نان سیر
نان سیر
90,000تومان
پیتزا وجترین
پیتزا وجترین
115,000تومان
پیتزا آلفردو
پیتزا آلفردو
130,000تومان
پیتزا مارگاریتا
پیتزا مارگاریتا
100,000تومان
پیتزا پپرونی
پیتزا پپرونی
120,000تومان
پیتزا رست بیف
پیتزا رست بیف
135,000تومان
پیتزا سرو
پیتزا سرو
135,000تومان
پیتزا سدار استیک
پیتزا سدار استیک
160,000تومان
پیتزا بیکن
پیتزا بیکن
145,000تومان